CLARIAH-PLUS richt zich op vier focusgebieden die functioneren als voorloper voor andere (GW-)disciplines en die samen alle vormen van data vertegenwoordigen: tekst, beeld, audio-visueel materiaal en gestructureerde data (databases).


De vier focusgebieden zijn:

In ieder gebied werken multidisciplinaire teams van inhoudelijk deskundigen, technische experts en databeheerders samen om bestaande data en applicaties te cureren, te verrijken en aan elkaar te koppelen. De focusgebieden worden ondersteund door gemeenschappelijke techniek (werkpakket 2).

Hoewel CLARIAH zich nu richt op vier gebieden, kunnen andere disciplines uit zowel de Geestes- als de Sociale wetenschappen ook hun data en applicaties aanmelden en mee laten doen in bv curatietrajecten en research pilots.