Onder het menu-item Projecten is informatie te vinden over de verschillende CLARIAH-projecten.

Het betreft hier zowel kern-projecten die binnen CLARIAH gerealiseerd zijn als projecten die mbv CLARIAH-financiering tot stand gekomen zijn zoals het in samenwerking met DARIAH-EU gerealiseerde DODH-project.
Daarnaast is er informatie over de vijf (reeds afgesloten) zaaigeld-projecten (2013-2014) en de vanaf 2016 op te zetten research pilots .