Het primaire doel van CLARIAH is het ontwikkelen van een infrastructuur waarmee onderzoekers uit de geesteswetenschappen onderzoek kunnen doen. Geesteswetenschappelijke onderzoekers vindt men in de eerste plaats op universiteiten en (KNAW-)onderzoeksinstituten. Vandaar dat deze instellingen de 'natuurlijke' partners zijn in het CLARIAH-voorstel. Maar behalve voor deze tradionele instellingen voor geesteswetenschappelijk onderzoek, is het CLARIAH-project ook van essentieel belang voor de 'gebruikers' van het geesteswetenschappelijk onderzoek: erfgoedinstellingen en openbare instellingen zoals het parlement of universiteitsbibliotheken.

Tenslotte is ook het bedrijfsleven actief betrokken bij de CLARIAH-aanvraag vanwege de mogelijkheden tot het creëren van nieuwe producten en/of diensten die de innovatie van een nieuwe infrastructuur met zich meebrengt. Door vanaf het begin betrokken te zijn, zijn zij eerder op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, standaarden, resources en tools.