Wordle: CLARIAH

Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH) is een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen. Onderzoekers zullen via de CLARIAH infrastructuur toegang hebben tot grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties voor de verwerking van deze data. Zowel de data als de applicaties zullen duurzaam worden beheerd, zodat ze ook in de toekomst van nut kunnen zijn voor wetenschappers: van letterkundigen, historici en archeologen tot taalkundigen, spraaktechnologen en mediawetenschappers.

Downloads

De finale versies van het goedgekeurde CLARIAH-CORE voorstel (2013-2014), CLARIAH-PLUS voorstel (2017-2018) en het CLARIAH-CORE boek kunnen hieronder gedwonload worden.

CLARIAH CORE CLARIAH-CORE
Proposal
CLARIAH CORE CLARIAH-CORE
Book
CLARIAH-PLUS
Proposal