In de loop van het CLARIAH-programma zullen er verschillende activiteiten worden ontwikkeld. Zo zal er ieder jaar een CLARIAH-dag zijn waarop de verschillende projecten acte de presence zullen geven en zullen laten zien wat er zoal gedaan is. De eerste CLARIAH-dag was nog in de "zaaigeld-periode" op 11 september 2013: een dag waarop de 5 demonstratie-projecten hun resultaten toonden.

Daarnaast zal CLARIAH deelnemen aan zomer/winterscholen, chrash-courses en THATCamps organiseren en/of ondersteunen met kennis, menskracht en (soms) geld. Het bestuur van CLARIAH staat in principe open voor zinvolle suggesties van derden voor mogelijke activiteiten.