moocsWeb Lectures en Massive open online courses (MOOC's) zijn cursussen die via het web beschikbaar zijn. Meestal is het een combinatie van een "talking head" en een PowerPoint presentatie. In toenemende mate zijn MOOC's interactief zodat toehoorders direct op het vertelde kunnen reageren.

Web Lectures en MOOC's die een duidelijke relatie hebben met (onderdelen van) CLARIAH zullen hier gelinkt en beschreven worden. Mits goed gemetadateerd, kunnen ze ook zelf weer als studiemateriaal fungeren.