Beleid

Het CLARIAH-PLUS bestuur vindt het van groot belang dat de CLARIAH-infrastructuur niet alleen door wetenschappelijk onderzoekers gebruikt wordt, maar ook een rol kan spelen buiten het wetenschappelijk onderzoek, en zo een maatschappelijke en/of commerciële impact kan hebben.
monitoringDit is van groot belang voor een zo’n optimale besteding van het belastinggeld, maar draagt ook bij aan de lange-termijn onderhoudbaarheid van de CLARIAH-infrastructuur. Het is bovendien een van de door ESFRI geformuleerde Key Performance Indicators (KPI) aan ESFRI Landmark infrastructuren zoals CLARIN en DARIAH zijn, en Nederland wil via CLARIAH eraan bijdragen dat goed gescoord wordt op deze KPI.

CLARIAH wil daarom het potentieel als een centrum voor innovatie maximaal benutten. Met commerciële bedrijven en maatschappelijke partners kunnen bijv. overeenkomsten afgesloten worden voor het gebruik van de CLARIAH infrastructuur. CLARIAH wil maatschappelijk partners erop wijzen dat dergelijke mogelijkheden bestaan en deze mogelijkheden met hen exploreren.

Het CLARIAH-PLUS bestuur stelt middelen ter beschikking voor het stimuleren van activiteiten die de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH vergroten. Iedere onderzoeker binnen Nederland kan daar een aanvraag voor doen. Het gaat daarbij om kleine exploratieve projecten die eventueel vooronderzoek doen om tot een groter extern gefinancierd project te komen. Voorwaarden voor dergelijke projecten of activiteiten zijn:

 • Ze bevorderen de maatschappelijke en/of commerciële impact van CLARIAH en adresseren dus maatschappelijke en/of commerciële thema’s of problemen.
 • Ze sluiten aan bij thema’s en onderzoeksvragen uit de geesteswetenschap, en in het bijzonder bij kernthema’s en -disciplines van CLARIAH-PLUS
 • De thematiek sluit aan bij thema’s uit de TopSectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, de Open Science beweging (zie bijv. hier), of sectorplannen van het ministerie van OCW (o.a dat voor de SSH).
 • Er is co-financiering van een maatschappelijke partner, voor minimaal de helft van het budget, als in-kind of als in-cash
 • Indien ook een bijdrage vanuit CLARIAH-PLUS nodig zou zijn, is de maximale bijdrage per aanvraag € 10K.
 • Een in CLARIAH-PLUS actieve onderzoeker of onderzoeksgroep levert een actieve bijdrage aan het project

Het totale budget in CLARIAH-PLUS voor dit beleid is € 70K.

Call for Proposals

Voorstellen kunnen (in het Nederlands of het Engels) in PDF-formaat per e-mail ingediend worden via .


2020

 • De tweede oproep (2020) was opengesteld vanaf 16 juni 2020.
 • De deadline voor indiening was zondag 4 oktober 2020 (24:00 CET).
 • Er werden drie voorstellen ingediend waarvan er twee werd gehonoreerd: ASR4RESP en XXX.

2019

 • De eerste oproep (2019) was opengesteld vanaf 19 augustus 2019.
 • De deadline voor indiening was 1 oktober 2019.
 • Er werden twee voorstellen ingediend waarvan er één werd gehonoreerd: SASTA.

 

Looptijd november 2020 - november 2021  
PI drs. Janna de Boer, MD, UMC Utrecht
Financiers Sunovion, CLARIAH 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de waarde van gesproken taalanalyse in de psychiatrie, aangezien spraak een belangrijke bron van informatie is over hoe het met iemand gaat. Daarnaast worden veel psychiatrische aandoeningen gekenmerkt door (milde) taal- en/of spraakstoornissen. Tot nu toe zijn dergelijke analyses erg arbeidsintensief, omdat alle gesprekken handmatig worden getranscribeerd.

Met dit project willen we CLARIAH’s automatische spraak herkenner (ASH) gebruiken om te analyseren of spraak van patiënten met een psychiatrische aandoening ook nauwkeurig automatisch kan worden herkend. Op dit moment is nog niet duidelijk of de spraak van mensen met een taal- en/of spraakstoornis nauwkeurig genoeg kan worden herkend om te gebruiken voor klinische doeleinden zoals diagnostiek of prognose.

 


 

Looptijd november 2020 - november 2021  
PI dr. Catia Cucchiarini, Radboud Universiteit Nijmegen
Financiers CITO, CLARIAH 

Het beoordelen van spreekvaardigheid in het basisonderwijs is niet eenvoudig omdat leerkrachten op vele aspecten (inhoud en grammatica) moeten letten in één gesprek. Als mogelijke oplossing heeft CitoLab Beelverhaal ontwikkeld, een app die leerlingen uitnodigt een verhaal te vertellen op basis van vier plaatjes.

Met Automatische Spraakherkenning (ASH) wordt het gesproken verhaal omgezet naar tekst, zodat de leerkracht dat later kan bekijken op meerdere aspecten om spreekvaardigheid beter te kunnen beoordelen.  
Omdat ASH van Nederlandse kinderspraak nog problematisch is, wordt in dit project de kwaliteit van ASH van Nederlandse kinderspraak verbeterd om die geschikt te maken voor educatieve applicaties als Beeldverhaal.​

 


 

Looptijd september 2019- september 2020 VKL
PI prof. dr. Jan Odijk, Universiteit van Utrecht
Financiers Vereniging voor Klinische Linguïstiek, Stichting Taaltechnologie, CLARIAH 

Klinisch linguïsten willen graag de analyse van spontane taalsessies met patiënten gebruiken voor het diagnosticeren van taalachterstanden of afwijkingen (bijv. afasie). De analyse van dergelijke sessies gebeurt tot nu toe volledig met de hand. Dat is zeer arbeidsintensief en wordt daarom vaak niet gedaan of slechts gedeeltelijk.

De Universiteit van Utrecht onderzoekt samen met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL)  of dit proces gedeeltelijk geautomatiseerd kan worden om  dit proces efficiënter te laten verlopen. Daartoe wordt een onderzoeksprototype van een nieuwe applicatie ontwikkeld (SASTA) die geschikt is voor de semi-automatische assessment van taalontwikkeling volgens verschillende assessmentmethodes.

Deze  nieuwe applicatie :

 1. hergebruikt modules van GRETEL4 (nl. de Alpino automatische ontleder en GrETELs querysysteem) ;
 2. voegt nieuwe modules voor aspecten niet of niet volledig afgedekt door Alpino (bijv. voor samenstellingen, bepaalde spreektaalvormen en allerlei vormen van afwijkend taalgebruik). 

SASTA gebruikt daarbij specificaties geformuleerd als een set query’s die taalassessmentmethodes zoals STAP, TARSP, en ASTA implementeren.