Disseminatie en educatie zijn twee belangrijke pijlers van het CLARIAH-programma.