José van DijckDe Ketelaar-lezing is op 3 oktober 2002 ingesteld door de KVAN en het Nationaal Archief bij het vertrek van prof. dr. Eric Ketelaar uit de Rijksarchiefdienst. Als Algemeen Rijksarchivaris in de jaren 1989-1997 en in diverse andere functies heeft Ketelaar zich ingezet voor de modernisering, professionalisering en versterking van het Nederlandse archiefwezen. De lezing beoogt bekendheid te geven aan onderwerpen uit de sfeer van archieven in relatie met de maatschappij en de dialoog tussen archiefwezen en maatschappij te stimuleren.

De lezing van 2014 werd gehouden door José van Dijck:
Big Data, Grand Challenges. Over de digitalisering van het geesteswetenschappelijk onderzoek.

De lezing is hier te downloaden.

 

 

Henk Wals12 miljoen euro kende wetenschapsfinancier NWO begin deze zomer toe aan het project CLARIAH, waarmee Nederlandse geesteswetenschappers een ‘digitale infrastructuur’ mogen gaan bouwen. Waar is dat voor nodig en wat levert het op? Henk Wals, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en een van de intiatiefnemers van het project, licht het hier toe.